Verksamhet

Försäljning

Försäljning av nya och begagnade snickerimaskiner, verktyg, tillbehör, reservdelar, säkerhetsskydd, luftrengöringsaggregat, spånsug- och rördetaljer.

Service

Installation av nya maskiner.
Underhåll, reparation och ombyggnad av snickerimaskiner.
Förbättring av säkerhet och miljö.

Utsug / Projektering

Projektering av mindre utsugsanläggningar, installation och underhåll.
Planering av snickeriverkstad med placering av maskiner och spånutsug.

Utbildning

Instruktion om användning av nya maskiner, användningsmöjligheter, tekniska lösningar och framförallt säkerhet inom träteknik. Instruktion om maskinteknik, underhåll, verktygsbyte och justeringar.

Värdering

Värdering av maskiner vid försäkringsärenden eller skattedeklaration.

Skolor

Service, installation och underhåll av snickerimaskiner. Lagen ställer särskilda säkerhetskrav på skolor vad gäller maskiner som används i träslöjden. Många skolor har äldre maskiner som inte uppfyller dessa krav. Jag kan ge förslag på vilka maskiner som kan behöva bytas, eller byggas om. Jag kan även ge råd vid köp av nya maskiner.

Installation av nya hyvelbänkar och inredning samt reparation av befintlig utrustning.

Säkerhetsbedömning och installation av säkerhetsskydd och säkerhetsskyltar.

Förbättring av arbetsmiljön i trä- och metallslöjdsalar med installation av luftrengöringsaggregat.